Karsten Højen, Brovst

Amtsrådskandidat for Socialdemokratiet, Fjerritslev kredsen
Medlem i Amtsmusikudvalget i to perioder.
Aktiv arrangør af koncerter og kulturelle arrangementer.
Daghøjskoleforstander og semiprofessionel gøgler/tryllekunstner
48 år, gift og har tre voksne børn

Personligt valgprogram:

Hovedinteresseområder:

Undervisning & kulturpolitik

 • Bedre undervisnings- og uddannelsestilbud til alle nordjyder med udgangspunkt i det hele menneske.

 • I prioriteringen af amtets kulturelle midler, er det vigtigt at såvel highlights som den brede og folkelige kultur vægtes. Nordjylland skal sættes på det kulturelle landkort og der skal skabes gode muligheder for at alle borgere får let adgang til kulturelle tilbud af høj kvalitet.

 • Der skal bakkes op om vækstlagene og kvaliteten skal være høj i tilbudene til amtets borgere.

Socialpolitik og sundhedspolitik

 • Der skal være gode og velordnede sociale tilbud til alle borgere der har et behov.

 • Den decentrale sygehusstruktur skal bevares og vagtlægeordningerne skal fungere.

 • Alle borgere i amtet skal kunne føle sig trygge ved det amtslige social- og sundhedsvæsen.

Det miljøpolitiske område

 • Der skal fortsat arbejdes for at Nordjylland bliver Danmarks grønne amt.

 • Der skal fortsat arbejdes for at Nordjylland bliver Danmarks grønne amt.

Andre betragtninger

 • Der skal skabes gode muligheder for øget livskvalitet og vækst i lokalområderne.

 • Nordjyllands Amt skal være et fremsynet og udviklingsorienteret amt der sætter mennesket i centrum.

 • Økologisk levevis og produktion skal fremmes mest muligt og gives de bedste vilkår.

 • Vi må acceptere den mellemfolkelige globalisering og at der i højere og højere grad er befolkningsmæssige bevægelse lande, verdensdele og folkeslag imellem. Dette er et led i en stigende internationalisering og er givende for også den danske kultur og det danske samfund i det hele taget.

 • Enhver spirende racisme skal bekæmpes med oplysning og afstandtagen.

Karsten Højen
Kaj Munksvej 7, DK-9460 Brovst
Tlf. 98 23 25 85 * 98 23 36 33 * 40 37 25 85
Fax. 98 23 25 86
E-mail: karsten-hojen@store-kassa.dk
Hjemmeside: http://www.store-kassa.dk