Brovst Daghøjskole er en moderne lokal voksenuddannelses institution, der har sit udgangspunkt i den folkeoplysende tradition.
Vi ser det som en af vore hovedopgaver at skabe et undervisningsmiljø, hvor muligheden for personlig udvikling går hånd i hånd med faglig indlæring på et bredt område. Videre vejledning til job og uddannelse er indbygget i alle vore kurser, ligesom mulighederne for at modtage undervisning i grundlæggende færdigheder - som dansk, regning, EDB m.m. - altid er til stede.
Vi lægger stor vægt på fællesskab og kulturelle oplevelser. Vi ønsker ikke en skole hvor hver passer sit - fællesskabet er en vigtig vækstsbetingelse for personlig udvikling. På Brovst Daghøjskole vil man også opleve foredrag, koncerter, ekskursioner, studieture, morgensamlinger m.m.