EKSEMPLER PÅ
REKVIRER KURSUSKATALOG
 
Indgang til metalindustrien.
Et kursus for dig der ønsker at starte et uddannelsesforløb der grundlæggende kvalificerer dig til jobs indenfor metalbranchen.
Kurset er specielt henvendt til ledige på dagpenge eller kontanthjælp, der ønsker at prøve kræfter med metalbrancen - såvel for mænd som for kvinder.
AMU Center Fjerritslev, VUC Han-Syssel og Brovst Daghøjskole står bag dette uddannelsestilbud som forløber i to til tre dele.
Social- & sundhedslinien.
Har du et ønske om at arbejde eller uddanne dig indenfor social- & sundhedssektoren, kan dette kursus være en god indgangsvinkel.
Du vil komme til at arbejde med emner som: psykologi, hjemmet som arbejdsplads, kommunikation i hverdagen, brandbekæmpelse, hygiejniske principper, tavshedspligt, arbejdsstillinger, påklædning og sengeredning, protese og tandpleje, omsorg, høreapperater, den normale aldring, de hyppigste forekommende lidelser i alderdommen, kost og diæter, kreative beskæftigelsesmæssige fag, førstehjælp m.m.
Pædagog linien.
Har du et ønske om at uddanne dig til pædagog eller at arbejde på en pædagogisk arbejdsplads, kan dette kursus være en god indgangsvinkel.
Du vil komme til at arbejde med emner som: pædagogik, psykologi, forskellige boformer, samarbejde & kommunikation, autisme, dampbørn, børn med generelle indlæringsvanskeligheder, arv & miljø, udviklingspsykologi, studie & notatteknik, kreative værksteder, førstehjælp, EDB, handicappedes livsvilkår, institutionsbesøg, praktik i selvvalgt institution og meget mere.
IT - Kursus.
Kurset retter sig specielt mod personer der ønsker en større viden og rutine indenfor EDB og IT området.
Du begøver ikke at kende noget til EDB i forvejen, og det er ingen forudsætning, at du selv har EDB anlæg. Du vil lære både det mere grundlæggende EDB og mere avanceret EDB f.eks. DTP & grafik, video redigering, internet & WWW, billedbehandling, systemkendskab og fejlfinding, CD-ROM og meget andet.
Grønt kursus.
Kurset retter sig specielt mod personer der arbejder, eller ønsker at arbejde indenfor "det grønne område" (gartneri- og anlægsområdet, kommunernes grønne område, skovbrug, landbrug mm.).
Du vil få en større viden om økologi, natur & miljø, ligesom samarbejde & kommunikation, arbejdstilrettelæggelse, virksomhedsstrukturer og erhvervs- & uddannelsesvejledning vil være vigtige elementer i kurset. I kurset er der indbygget faglige kurser på AMU Centret. Den Økologiske Landbrugsskole vil forestå undervisningen i enkelte fag.
 
Personlig & kreativ udvikling.
Et kursus for dig der ønsker at udvikle dig såvel kreativt som personligt. Kurset indeholder mange spændende emner, som gør dig klogere på livet, samfundet og dig selv, i en vekselvirkning med kreative værkstedsfag. Udforskning og udvikling af dine evner og viden. Kurset er delt op i to dele af 10 uger. I første del vil vi arbejde med glas, ler, papir og sølv/kobber. I anden del vil vi fortrinsvis arbejde med tekstil og skind/læder. Du kan vælge at deltage i alle 20 uger - eller kun i de 10 uger.
Alment kursus - elektronik.
Har du ønsker om en fremtid inden for elektronikindustrien, kan dette kursus være en god indfaldsvinkel.
Kurset starter på AMU Centret Fjerritslev de første to uger, hvorefter Brovst Daghøjskole og VUC Han-Syssel tager over med undervisning i EDB, hverdagsregning, samarbejde & kommunikation, førstehjælp, værkstedsfag mm.
 
Ny viden - nye muligheder - 4 uger.
Et kursus hvor focus er lagt på personlig udvikling, samarbejde og kommunikation,- et kursus som også er oplagt til medarbejdergrupper,- et kursus der kan bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads.
På kurset vil du lære om transaktionsannalyser, tolerence og forståelse, kropssprog og mange andre emner der er vigtige for et godt psykisk arbejdsklima og et velfungerende samarbejde.
Der kan søges VUS og uddannelsesorlov til kurset.
EDB grundkursus - 4 uger.
Vi gennemfører direkte i forlængelse af " ny viden - nye muligheder" (se forrige kursus) et grundlæggende EDB daghøjskolekursus, af 4 ugers varighed.
Kurset er for personer der intet kender til EDB eller kun har et overfladisk kendskab dertil. Man lærer om en EDB maskines opbygning, om styresystemet MacOs og arbejder hovedsagelig i programmet Office/Works. Man vil bl.a. lære om: Tekstbehandling, regneark, database, grafik, DTP, arkivering, udskrivning, IT, internet, billedbrug, multimedie mm.
 
 
SPOR - fra 4 uger.
Kompetence- og personlig afklarende kurser der retter sig mod nye job- eller uddannelsesområder.
"SPOR" er for dig der har gået ledig i lang tid og gerne vil igang igen. Målet er at hjælpe dig med at komme ud af arbejdsløsheden og at "spore" dig ind på job-/uddannelsesområder som passer dig.
Er du i aktivperioden og i fare for at miste din dagpengeret, er dette en oplagt mulighed for dig.