Du får et personligt medlemskort, som ved forevisning giver en god rabat ved de fleste koncerter Brovst Musikforsyning arrangerer.
Du får ca. to gange årligt tilsendt et program over planlagte koncerter og andre aktiviteter.
Du bliver indbudt til et årligt medlemsmøde med efterfølgende fest/koncert.
Du bliver indbudt til evt. gratis koncerter med f.eks. radiooptagelse ell. lign.